Noteikumi

1. VISPĀRĒJIE AUDI LATVIJA BIEDRA KARTES NOTEIKUMI
1.1. Audi Latvija biedra karte (turpmāk – AL biedra karte) ir lojalitātes un privilēģiju karte, kuru pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas (turpmāk – pieteikuma anketa) un minimālā ziedojuma veikšanas, izsniedz Audi Latvija biedram.
1.2. Pirms kartes saņemšanas biedram ir jāiepazīstas ar AL biedra kartes lietošanas noteikumiem.
1.3. AL biedra karte dod iespēju biedram:
ar atlaidi iegādāties noteiktas preces un pakalpojumus noteiktos sadarbības partneru veikalos
saņemt elektronisku vēstuli par Audi Latvija biedrības jaunumiem, kā arī sadarbības partneru aktuālajiem piedāvājumiem un pasākumiem.
1.4. Sadarbības partneru piedāvājumu un atlaižu saraksts tiek publicēts Audi Latvija biedrības mājas lapā (www. audilatvija.lv). Infomācija par sadarbības partneru piedāvājumiem var tikt aktualizēta un papildināta.
1.5. Biedra kartei nav noteikts derīguma termiņš.
1.6. Biedra karte ir Audi Latvija biedrības īpašums.

 2. AL BIEDRA KARTES PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI

2.1. Lai saņemtu AL biedra karti, biedrs aizpilda klienta anketu par AL biedra kartes saņemšanu un nodod Audi Latvija biedrības pārstāvim
2.2. Pēc pieteikuma anketas iesniegšanas un minimālā ziedojuma (10,00 EUR) apmēra veikšanas, biedram izsniedz AL biedra karti. 
2.3.  Pieteikuma anketu var aizpildīt arī elektroniski Audi Latvija biedrības mājaslapā www.audilatvija.lv
2.4. Ja pieteikuma anketa ir aizpildīta elektroniski, tad pēc anketas nosūtīšanas uz e-pastu info@audilatvija.lv un minimālās ziedojuma summas veikšanas, biedra karti var saņemt, vienojoties par saņemšanu ar Audi Latvija biedrības pārstāvi.
2.5. Audi Latvija biedrībai ir tiesības neizsniegt AL biedra karti, ja pieteicējs anketā ir norādījis nepatiesu, nepietiekamu vai maldīgu informāciju.
2.6. Audi Latvija biedrība patur tiesības izvērtēt AL biedra kartes izsniegšanu.

3. AL BIEDRA KARTES IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI
3.1. Biedrs saudzīgi lieto un uzglabā AL biedra karti
3.3. Biedrs paziņo Audi Latvija biedrībai par AL biedra kartes pazaudēšanu vai zādzību, kā arī par biedra sniegto datu (uzvārda, tālruņa Nr., e-pasta u.t.t.) izmaiņām, to nosūtot uz e-pastu info@audilatvija.lv

4.NOBEIGUMA NOTEIKUMI
4.1. Audi Latvija biedrībai ir tiesības laika gaitā precizēt un aktualizēt AL biedra kartes lietošanas noteikumus, ar kuriem biedrs var iepazīties Audi Latvija biedrības mājas lapā.